4. kategorie - 2017

Stavba roku  
Stavba Revitalizace Tyršových sadů
- podzámeckého parku v Pardubicích
Autor návrhu a projektu realizovaného díla New Visit s.r.o. 
  Autoři Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
Ing. arch. Marek Lehmann
Spoluautoři Ondřej Černík, Dis.
Ing. arch. Pavla Červová
Ing. Jitka Jiránková 
Ing. Kateřina Jonášová 
Ing. Vlastimil Koupal 
Ing. Kateřina Ludvíková, Dis. 
Ing. arch. Jan Malec
Generální dodavatel BAK stavební společnost, a.s. 
Investor a uživatel stavebního díla Statutární město Pardubice 

panel Tyršovy sady.jpg

Čestné uznání  
Stavba I/37 Chrudim obchvat,
úsek Medlešice – silnice I/17
Autor návrhu a projektu realizovaného díla  SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel "Sdružení Chrudim EUROVIA CS, a.s.
M - SILNICE a.s.
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

panel obchvat Chrudimi.jpg

 

 

Kontakt

sekretariát soutěže

pardubice@ckait.cz

oblastní kancelář ČKAIT
Masarykovo nám. 1544, 6. patro
530 02 Pardubice

+420 466 512 241

Vyhledávání

© 2010 - 2021 Všechna práva vyhrazena.

OK ČKAIT Pardubice