Dům u cesty na Kunětickou horu, Ráby

stavba Dům u cesty na Kunětickou horu
autor projektu AIR ateliér s.r.o., Smilova 401, 530 02  Pardubice
dodavatel stavební práce: Stavby Brych s.r.o., Na Vyhlídce 287,     
533 52  Srch
autor interiéru: HRDÝ architekt s.r.o., Smilova 401,          530 02  Pardubice
stavebník Aleš Kubín

Dům u cesty na Kunětickou horu_panel.pdf

Kontakt

sekretariát soutěže

pardubice@ckait.cz

oblastní kancelář ČKAIT
Masarykovo nám. 1544, 6. patro
530 02 Pardubice

+420 466 512 241

Vyhledávání

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena.

OK ČKAIT Pardubice